เกี่ยวกับเรา

บริษัทช.สินทรัพย์ แอสโซซิเอท จำกัด อยู่ในวงการตกแต่งบ้านมายาวนาน ด้วยประสบบารณ์ ในการตกแต่งบ้านกว่าปีละ 200สัญญา ทำให้มั่นใจในผลงานได้ว่าออกมาทีมงานที่มีประสบการณ์และคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรในการผลิตชิ้นงานของบริษัทที่ทันสมัย ทางบริษัทมีทีมงานผู้ออกแบบ ดูแลและให้คำปรึกษาในขั้นตอนการออกแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้ชิ้นงานของท่านลูกค้าทุกท่านออกมาลงตัวตามหลักวิชาการ

ทั้งนี้บริษัทได้เล็งเห็นว่าการตกแต่งภายในทั่วๆไปจะมีการดำเนินงานในขั้นตอนการผลิตที่หน้างาน(ตัด,ประกอบชิ้น) 

ทางบริษัทของเราจึงได้พัฒนาขั้นตอนการทำงาน ให้ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานของบริษัทดำเนินการภายในโรงงานเท่านั้น (นับเป็น80%ของเนื้องานทั้งหมด)และดำเนินการติดตั้งที่หน้างาน (นับเป็น20%ของเนื้องานที่เหลือ) ฉะนั้นที่บ้านท่านลูกค้าจะไม่พบปัญหาเรื่องฝุ่น หรือความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานภายในบ้านท่าน

ด้วยประสบการณ์การทำงาน และการดำเนินงานตามหลักสากลทำให้ทางท่านลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับประสบการณ์จากสินค้าและบริการของทางบริษัทอย่างมีมาตราฐานสากล