This
  • Livinng Room
  • Kitchen Room
  • Bed Room
  • Walk-In Clothes
Made by Passion
Made with Chasset
Showcase ->
Livinng Room
Livinng Room
Livinng Room
Kitchen Room
Kitchen Room
Kitchen Room
Bed Room
Bed Room
Bed Room
Walk-In Clothes
Walk-In Clothes
Walk-In Clothes
 

Showcase loading...

Price saved

Save much more 30%

กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้

ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยเฉลี่ย 30%

30%

Performance

Faster up to 4x More

กำลังการผลิตที่สูงทำให้บริษัทสามารถบริการลูกค้าโดยไม่ต้องรอคิว

ไม่มีขั้นตํ่า ไม่ต้องรอนาน

4X

3d perspective

Free&flexibility

as much as you desire

เราเสนอการออกแบบฟรี และการเเก้ไข

ที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งให้ท่านได้สรรค์สร้าง

บ้านในแบบฉบับบของตัวเอง

Free 3D

บริการออกแบบ3D perspective และ Consult ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

3D design representation

Unlimited customization

ปรับแก้ไขร่วมกับทีมสถาปนิก ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

The Stack Tools we choose

We improve Quality & Performance Day after day Over and over

เทคโนโลยีที่ทำให้เราแตกต่าง ทั้งด้าน คุณภาพและ ศักยภาพการผลิต

IIoT smart factory

Industrial Internet of things เป็น ระบบที่เชื่อมโยงเครื่องจักรในส่วนงานต่างๆให้ทำงานในสายการผลิตเดียวกัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเเละ ใช้ประโยชน์สูงสุดของแต่ละเครื่องจักร

Computer panel saw

เครื่องตัดไม้คอมพิวเตอร์เพิ่มความแม่นยำและเรียบร้อยให้กับชิ้นงานและกำลังการผลิตที่จำนวนมาก

Sealing Edge Banding

เครื่องปิดขอบที่ทำให้ ขอบไม้ทุกขอบออกมาตามมาตฐานปิดแนบสนิทป้องกันความชื้นเข้าสู่เนื้อไม้

Laminate cold pressing

วิธีการปิดผิวที่แตกต่างเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและกาวเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

Glass edging machine

เจียริมและะการเจียปรี ไม่เพียงด้วยเครื่อง ไม่เพียงแต่ความสวยงามแต่ยังเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

CNC laser cutting

ตัดชิ้นงาน สเตนเลสด้วยเครื่อง CNC เลเซอร์ ทำให้ชิ้นงานแม่นยำและรองรับสเตนเลส ขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย

In-house technical

150 people in-house

เพื่อนร่วมงานกว่า 150 คน ทำให้เราสามารถบริการ ท่านได้แบบบไร้รอยต่อ และะรักษามาตรฐานสืบต่อมา

Interior designer

สถาปนิกที่เป็นเหมือน ที่ปรึกษาเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษาท่าน ส่วนงานออกแบบบตกแต่งภายในและความสวยงามอื่นๆภายในบ้าน

Software-houses

ผู้พัฒนาซอฟเเวร์ ในทีมคอยเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนงานต่างๆ

Client management

Coordinates butler

ฝ่ายประสานงาน ช่วยประสานการสื่อสารจากหน่วยงานต่างไปถึงลูกค้าและรับเรื่อง ระหว่างดำเนินงาน

After service

บริการหลังการขายที่ จะคอย ช่วยเหลือลูกค้าหลังจบสัญญาทุกกรณี ไม่มีจำกัดอายุสัญญา

PDPA data privacy

บริษัทจัดเก็บข้อมูลทุกทส่วน สอดคล้องตามกฏหมาย PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

TimeLine

Period and steps of operation.

Step 1

Evaluate Warranty budget

ประเมินราคารับประกัน ฟรี ณ สถานที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้าประเมินราคาสถานที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีในการประเมินราคาที่จะสามารถแจ้งราคารับประกันให้ลูกค้าทราบทันที พร้อมรับ requirement สำหรับการออกแบบ3D

Step 2

7-14 days 3d perspective

ใช้เวลา 7-14 วัน สำหรับการออกแบบทั้งหลัง

ออกแบบร่วมกับลูกค้าโดยทีมสถาปนิก ปรับแก้ไข แบบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 3

Manufacturing Process

ฝ่ายสัญญาดำเนินการ Approve dimension และ Material

ฝ่ายสัญญาดำเนินการ Approve dimension และ Material เข้าสายการผลิตโดยดำเนินงานที่โรงงานคิดเป็น 70% เพื่อถนอมบ้านลูกค้าให้อยู่ในสภาพก่อนส่งมอบ

Step 4

Fitting process 10-14 days

ทีมช่างชุดติดตั้งเข้าติดตั้ง 10-14 days

ชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีสูง จะมีความแม่นยำและทำให้ใช้เวลาในขั้นตอนการติดตั้งตํ่า ในส่วนการส่งมอบงาน จะมีเจ้าหน้าที่ Qc นำตรวจความเรียบร้อย